Địa chỉ Email Tạm thời:

Một số trang web gửi email spam cho người dùng. Bạn có thể ngăn chặn những email spam này bằng cách sử dụng dịch vụ email tạm thời của chúng tôi.

Có, bạn có thể làm! Nhấp vào nút "Thêm Hộp thư đến" để mở cửa sổ bật lên tạo địa chỉ email. Nhập địa chỉ email cũ vào đây và nhấp vào nút "Thêm". Bạn sẽ có lại địa chỉ email cũ.

Không ai có thể truy cập e-mail của bạn, ngay cả chúng tôi (quản trị viên trang web), даже мы (администраторы сайта). Vì vậy, câu trả lời là có, thật an toàn khi sử dụng dịch vụ tạo email tạm thời này.